• Specialist in maatwerk
  • Gratis bestandscontrole

Aandacht voor het milieu


Q-Promotions drukwerk is zich bewust van zijn maatschappelijke verantwoordelijkheid voor de leefomgeving en de mogelijke risico’s voor het milieu. Wij proberen dan ook het drukwerk met een zo beperkt mogelijke milieubelasting te leveren bij onze klanten en zo een steentje bij te dragen aan een betere leefomgeving.

Groene energie

Q-Promotions produceert volledig op groene energie. Er wordt gedrukt met mineraalvrije offset-inkten van vegetale basis. Wanneer het technisch mogelijk is, drukt Q-Promotions op duurzaam papier. Bovendien combineert Q-Promotions opdrachten, waardoor er minder drukplaten nodig zijn. Dit vermindert de productenkosten en milieubelasting aanzienlijk.

milieuvriendelijk drukwerk

Milieueffecten beheersen en verbeteren

Q-Promotions realiseert zich dat ze zich in een bedrijfstak beweegt waar het milieu een belangrijk punt is. Wij willen met behulp van een milieuzorgsysteem de milieueffecten van de bedrijfsvoering beheersen en verminderen. Hiermee wordt er zowel op kosten als energie en grondstoffen worden bespaard.