De succesformule voor effectieve reclamecampagnes

Voor velen is het verschil tussen reclame en marketing niet duidelijk bij reclamecampagnes. Wanneer heb je wie nodig en wat doen ze precies voor mijn organisatie? Ondanks dat deze branches veel samenwerken en overlappen, zijn er wezenlijke verschillen.

Ze ondersteunen en versterken zelfs.

Het verschil in een notendop...

Uiteraard zijn er tal van omschrijvingen voor de branches marketing en reclame en voor de verschillen hiertussen. Omdat deze blog over reclamecampagnes gaat heb ik van beide een simpele omschrijving gemaakt:

  • Marketing: het bedenken, ontwikkelen en creëren van producten of diensten.
    Marketeers vermarkten een organisatie door positionering, strategie en doelgroepbepaling.
  • Reclame: het aanzetten tot consumeren van een product of dienst bij een bepaalde doelgroep door middel van media.
    De stap die volgt als de marketeers klaar zijn en een ‘goed’ product ontwikkeld hebben.

Nog steeds niet helemaal duidelijk? Een voorbeeld in Jip en Janneke taal:

De ijscoboer wil meer centen, liever nog: euro’s verdienen. Hij roept zijn marketingteam bijeen en zegt: “ik wil meer geld!” Het marketingteam gaat op onderzoek uit en komt terug met het volgende resultaat:

‘Kinderen eten het meeste ijs en kunnen gemakkelijk de ouders (die het kunnen betalen) overtuigen om het ijs te kopen. Voor de kinderen (4-10 jaar) ontbreekt de ijssmaak Kauwgomballen. Als we die smaak ontwikkelen zal de omzet binnen één jaar stijgen met 15%.’

De ijscoboer maakt de nieuwe smaak kauwgomballen en gaat met een bak ijs naar zijn reclame-afdeling. Zij bedenken in overleg een ‘catchy’ naam, verpakking, promotiemateriaal en zorgen dat het aansluit bij de doelgroep zodat ze gaan consumeren. Het marketingteam blijft meekijken en meten of de doelstelling behaald wordt en blijft het product doorontwikkelen.

Zo, nu dit duidelijk is wil ik het graag hebben over reclame. Waar moet een reclamecampagne aan voldoen om effectief te zijn? Er zijn veel verschillende methodes te vinden zoals ‘AIDA-formules’ en basisregels. De meeste methodes zijn alleen gericht op verkoop. Dat is wel het einddoel, maar er zijn verschillende manieren om dit einddoel te behalen. Steeds vaker zie je bijvoorbeeld brandingcampagnes voorbijkomen.

Feitjestijd

Reclame is afgeleid van het Latijnse werkwoord reclamare, dat letterlijk ‘herhaaldelijk roepen’ betekent. En dat is precies waar een effectieve reclamecampagne om draait. Mensen, en in het bijzonder jouw specifieke doelgroep, moeten jouw bedrijf, product en/of dienst zien, onthouden, afnemen en gebruiken. Je moet dus opvallen door je te onderscheiden. Vandaag de dag ziet een gemiddeld mens in een Westerse wereld meer reclame dan iemand uit de Middeleeuwen in zijn hele leven. We krijgen vandaag de dag zoveel informatie te verwerken dat we dit nooit allemaal kunnen onthouden. Hoe kun je je als bedrijf dan toch onderscheiden? Dit kan door de juiste keuzes te maken. Inmiddels werk ik ruim 11 jaar in deze branche en ervaring heeft geleerd dat er 3 factoren altijd van invloed blijken te zijn. Deze 3 factoren samen noem ik de succesformule. Of het zo is mag je zelf bepalen, maar mij helpt het om met reclame krachtiger te communiceren.

Een effectieve reclamecampagne is afhankelijk van 3 factoren

De succesformule = concept (50%) + ontwerp (25%) + media (25%)

Het concept (50%)

Wat mij betreft het belangrijkste deel van reclame. Ondanks dat ik in hart en nieren een ontwerper ben, is het concept, de boodschap, het belangrijkst. Iedereen kan iets ‘moois’ maken, maar een duidelijk doel moet altijd helder zijn in je reclame. Zelfs als het branding is en je alleen een logo plaatst moet je bewust kijken of de doelgroep het begrijpt, is je logo herkenbaar genoeg en maakt het duidelijk wat jouw organisatie doet? Aanvullen kan eventueel met een slogan of website, of je laat alleen een product zien met een icoon. Kijk hoe goed je merk bekend is bij je doelgroep. Doordat we zoveel communicatie voorgeschoteld krijgen onthouden we slechts een heel selectief deel. Kies je voor het plaatsen van alleen een logo of product, dan val je dankzij de eenvoud en rust juist op tussen de andere schreeuwerige communicatie-uitingen. Als je merk krachtig genoeg is herkent de doelgroep je logo, product of icoon. En hoe kun je jouw merk krachtiger maken? Precies, door middel van reclame (herhaaldelijk roepen) zichtbaar zijn en blijven!

Het ontwerp (25%)

Maak een krachtig ontwerp dat opvalt en duidelijk het concept overbrengt op je doelgroep. Denk onder andere aan kleur, beeld, schrijfwijze, leesbaarheid, vorm en typografie. Ook is mediakeuze sterk van invloed op je ontwerp. Kijk altijd wat de toepassing is, een advertentie in een magazine kan rustig gelezen worden, een abri-campagne langs autowegen daarentegen heeft maar enkele seconden de aandacht van de automobilist. Ook is de afstand compleet anders, je zal dus je ontwerp daarop moeten aanpassen waardoor kleine en lange teksten moeten vermeden worden. Daarnaast moet het ontwerp aansluiten bij je doelgroep. Maak dus niet iets wat je zelf alleen ‘mooi’ vindt, maar ontwerp iets dat aansluit bij je doelgroep.

De mediakeuze (25%)

Waar zit je doelgroep? Social Media, internet of offline? In bepaalde wijken, steden, op bepaalde websites of zijn ze lid van bepaalde clubs? Door dit in kaart te brengen kunnen reclamecampagnes effectiever ingezet worden. Mediakeuze is dus ook bepalend voor de effectiviteit van een reclamecampagne. Of je keuze nu online, offline of crossmediaal is. Daarnaast bepaalt de mediakeuze ook het ontwerp. In een webbanner wil je een snelle call-to-action hebben. Bij een direct mailing hebben mensen meer tijd om het door te lezen en kun je dus meer informatie plaatsen.

Kortom, als je met deze drie factoren rekening houdt bij het ontwikkelen en ontwerpen van je reclamecampagne zal deze effectiever en krachtiger worden. Maak altijd de afweging of alleen relevante informatie te communiceren. Kijk naar je reclamecampagnes vanuit het oogpunt van de doelgroep. Is het duidelijk, wat kan er beter? Durf kritisch te zijn of laat iemand anders er kritisch naar kijken alleen zo worden je campagnes krachtiger en onderscheidend van je concurrentie.